Mr. L.P.A. Zwijnenberg – advocaat

Mr. L.P.A. Zwijnenberg (1966) studeerde rechten in Leiden en Tübingen (B.R.D.) en werd in 1990 advocaat in Den Haag bij Barents & Krans. Sinds 1999 was hij partner van dat kantoor. Begin 2000 besloot hij, tezamen met mr. P.J.L.J. Duijsens, een nieuw kleinschaliger, kantoor te starten, teneinde cliënten meer adequaat en nog beter te kunnen bedienen.
De praktijk van Zwijnenberg is algemeen met de nadruk op arbeidsrecht in de meest uitgebreide zin van het woord. Hij geeft de voorkeur aan zo discreet en reëel mogelijk onderhandelen maar schuwt in het voorkomende geval allerminst het optreden in de rechtszaal. Treedt op voor werkgevers en werknemers. Tevens heeft Zwijnenberg grote ervaring in de schadepraktijk en met (buitengerechtelijke) saneringen van privé personen en ondernemingen. Mag tal van vooraanstaande Duitse ondernemingen tot zijn cliënten rekenen.